Homeopaat Annelie Nijland | Enschede

Klachten

Met welke klachten kunt u komen?

Met welke klachten kunt u komen?

Een homeopathische behandeling is in  veel situaties mogelijk, om u een idee te geven staan hier enkele voorbeelden.

 

Emotionele klachten:

burn-out

- depressies

- rusteloosheid

- angsten/fobieën

- stressklachten

- trauma/onverwerkt verdriet

- slapeloosheid

 

Chronische fysieke klachten:

hoofdpijn en migraine

- huidproblemen (eczeem,wratten,acne)

- kno-klachten

- maag-darmklachten

- spier-,gewricht-en rugklachten

- reumatische klachten

- astma,bronchitis

- vermoeidheid

 

Vrouwenklachten:

- overgangsklachten

- pijnlijke ovulatie

- menstruatieklachten

- premenstruele klachten

- stemmingswisselingen

- onvruchtbaarheid

 

Rond de zangerschap:

- misselijkheid rond de zwangerschap

- depresiie na de bevalling

- bekkeninstbiliteit

- borstontsteking,onvoldoende borstvoeding

 

Bij baby`s:

- buikkrampen en spugen bij baby`s

- huilbaby`s

 

Kinderen:

- KNO-klachten

- darmklachten

- eczeem (water)wratten,allergieën

- luchtwegproblemen zoals CARA.COPD

- vaccinatieschade

- angsten,slaapproblemen,nachtmerries

- agressief gedrag

- drukke kinderen,ADHD

- concentratie-en leerproblemen

- onzekere,verlegen of overgevoelige kinderen

 

Acute klachten:

- blaasontstekingen

- blessures (bv. tenniselleboog)

- acute luchtwegklachten

- buikkrampen,diarree

 

Een behandeling bij een huisarts of specialist hoeft de aanvullende homeopathische behandeling niet in de weg te staan dit zal in overleg met u en eventueel de andere

behandelaar zorgvulidig worden afgewogen.

 

 

 Evidence based Medicine- homeopathie bij ADHD

 

Veel mensen denken dat homeopathie niet wetenschappelijk bewezen is in tegenstelling tot de Evidence based Medicine in de reguliere geneeskunde. Niets is minder waar. Er wordt sinds de Tweede Wereldoorlog veel onderzoek gedaan naar de werking van homeopathische geneesmiddelen.Een voorbeeld hiervan bij ADHD is de Zwitserse kinderarts dr.Heiner Frei heeft veel ervaring en succes met de homeopathische behandeling van kinderen met ADHD. In zijn praktijk ziet hij jaarlijks 600 kinderen met ADHD, de ouders komen met hun kind uit heel Zwitseland. Hij krijgt ook veel verwijzingen vanuit het reguliere veld. Zijn succesvolle aanpak is tevens gestoeld op een wetenschappelijk getoetst protocol. Dr.Frei geeft in heel Europa seminars over dit protocol.

 

 

PubMed is een online database met 24 miljoen verwijzingen naar medische artikelen 

en wetenschappelijk onderzoek.In PubMed is onderstaand artikel te vinden over de behandeling van dr.Frei.

 

http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17227746.

 

Samenvattend van een groep van 80 kinderen met ADHD reageerden binnen 5 maanden 84 significant op de homeopathische behandeling, 16 procent vertoonde geen respons

 

Dit is een opmerkelijk goed resultaat dat zeker niet minder is dan met de reguliere medicatie Ritalin of Concerta, het voordeel van homeopathie is dat er veel minder bijwerkingen zijn.

 

De Griepprik

Medisch contact van 13 oktober 2011

Nut influenzavaccins niet aangetoond’

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de jaarlijkse griepvaccinatie bij ouderen en risicopatiënten effectief is, zo stelt het Geneesmiddelenbulletin dat deze week samen met Medisch Contact verschijnt. Dat komt doordat veel onderzoeken naar de werkzaamheid van influenzavaccinatie methodologisch slecht zijn en nauwelijks resultaat laten zien.

Na een uitgebreide analyse van beschikbaar onderzoek concludeert het bulletin dat het effect van vaccinatie op onder andere mortaliteit bij ouderen boven de 65 niet is aangetoond en dat daarom geen conclusies kunnen worden getrokken over de effectiviteit van vaccinatie. Bij gezonde volwassenen heeft vaccinatie slechts een matig effect op het verminderen van influenzasymptomen en het verlies van werkdagen en helemaal geen effect op de overdracht van influenza of het optreden van complicaties zoals pneumonie. Bovendien is het niet aangetoond dat vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel influenza voorkomt bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wel leidt vaccinatie tot reductie van het aantal exacerbaties bij COPD-patiënten. Ook patiënten met hematologische maligniteiten hebben baat bij vaccinatie. Bij hen nam het aantal infecties van de lagere luchtwegen en het aantal ziekenhuisopnamen af.

Hans van der Linde, huisarts met sinds jaren twijfels over het nut van griepvaccinatie, is ontstemd over het gebrek aan bewijs. ‘Voor werkzaamheid en effectiviteit wordt in de preventieve geneeskunde de hoogste graad van bewijsvoering geëist. Deze gouden regel wordt bij griepvaccinaties al tientallen jaren met voeten getreden.’

Het bulletin noemt verder als opvallende bevinding dat uit cohortonderzoeken blijkt dat het vaccin de mortaliteit onder zelfstandig levende ouderen met circa 50 procent vermindert. Uit ander onderzoek blijkt echter dat het aantal influenzagerelateerde sterfgevallen slechts 5 procent bedraagt; getallen die ruim voldoende aanleiding geven tot controverse.

Van der Linde oordeelt hard over het gebrek aan bewijs. ‘Veel onderzoeken tonen geen enkel effect en laten alleen vanwege onvoldoende kwaliteit nog niet het oordeel “bewezen onwerkzaam” toe’, aldus Van der Linde. ‘Publicaties van gezaghebbende bronnen in het buitenland kwamen eerder tot hetzelfde oordeel. Dat is mede de aanleiding geweest voor deze evaluatie in het Geneesmiddelenbulletin. De invoering van griepvaccinatie berustte destijds niet op wetenschappelijke onderbouwing, maar op commerciële beïnvloeding.’

De meest recente vaccinatieadviezen van de Gezondheidsraad dateren uit 2007 en zijn dus gebaseerd op onderzoek dat vóór deze datum is gepubliceerd. Het Geneesmiddelenbulletin pleit voor het aantonen van werkzaamheid en veiligheid met meer gerandomiseerd onderzoek of meta-analysen.

 

De griepprik, U mag 'm ook niét nemen.....

 

 

info@homeopathie-boekelo.nl

 

https://t.co/qY7rnsqHkL

 

 

Tekenbeet en Ziekte van Lyme

Ziekte van Lyme

 

Lymeziekte,Lyme-borreliose of ziekte van Lyme is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door Borrelia burgdorferi , een bacterie.

Teken dragen soms de bacterie Borrelia burgdorferi bij zich.

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 1,2 miljoen mensen gebeten door een teek.

Hiervan krijgen er ongeveer 17.000 (bijna 1 ½ %) Erythema migrans ,een scherp afgetekende rode ring rond de plaats van de beet.

Niet iedereen die geïnfecteerd wordt door de Borrelia bacterie vertoont deze rode ring,ook kan de ring op een andere plaats ontstaan dan waar je gebeten bent!

 

Ziekteverschijnselen

 

Deze worden in 3 stadia ingedeeld:

Stadium 1. lokale huidinfectie (erythema migrans).

De infectie begint meestal als een rood plekje,meestal 4 à 10 dagen en bijna altijd binnen 3 maanden na een tekenbeet.De afwijking breidt zich in de loop van dagen tot weken uit tot een tot een meer   ronde of ovale plek vaak met centrale verbleking. De plek is meestal pijnloos, jeukt meestal niet en is niet verheven, behalve aan de randen.

Soms is er een griepachtig ziektebeeld.

Stadium 2. vroege gedissemineerde infectie

Na de tekenbeet kan de Borrelia burgdorferi in de bloedbaan terecht komen, hetgeen tot een gedissemineerde (uitgezaaide) infectie leidt.

Hoewel de bacterie in elk orgaan terecht kan komen, ontstaan de meeste ziekteverschijnselen in het zenuwstelsel , de gewrichten en het hart.

Het blijkt dat de helft van de patiënten met een gedissemineerde infectie geen tekenbeet of erythema migrans heeft opgemerkt.

Stadium 3. chronische Lyme-borreliose

Naast de specifieke verschijnselen in verschillende orgaansystemen staan bij de chronische vorm de algemene klachten op de voorgrond.

Deze kunnen o.m. zijn:

- griepachtige verschijnselen;

- chronische vermoeidheid;

- hoofdpijn;

- voorbijgaande temperatuursverhoging van enkele uren;

- transpireren;

- wisselende pijn in spieren, pezen en gewrichten.

 

Wat kan homeopathie voor u doen?

 

Wanneer u door een teek bent gebeten en er ontstaan klachten wordt er meestal regulier behandeld met antibiotica.

Mochten er daarnaast nog klachten van vermoeidheid, gewrichtsklachten enz. blijven bestaan dan kan veelal een homeopathische behandeling verbetering geven.

Deze kunnen per individu verschillen en vragen om een specifiek homeopathisch geneesmiddel.

Wanneer u een tekenbeet heeft gehad en het is nog onduidelijk of een besmetting is kan er ook al een homeopathisch geneesmiddel worden ingezet!